Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Mamy to we krwi

W akcji krwiodawstwa w dniu 30 kwietnia w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu, zorganizowanej przez Kuratorską Służbę Sądową Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu, udział wzięli pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oraz mieszkańcy Poznania.

Była to już druga akcja poboru krwi w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wszystkim bardzo dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne akcje

Źródło informacji: RCKiK w Poznaniu