Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

LUBUSKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

ul. Zyty 21
65-046 Zielona Góra
tel. 68 329 83 60, fax. 68 329 83 99
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 14.35