Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

ŁÓDZKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
tel.: (42) 616-14-29
fax: (42) 616-14-99
e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
strona internetowa: www.krwiodawstwo.pl
poniedziałek: 8.00-15.30, wtorek: 8.00-17.30, środa: 8.00-15.30, czwartek: 8.00-17.30, piątek: 8.00-15.30, sobota: 8.00-13.30

ŁÓDZKIE