Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

KUJAWSKO – POMORSKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Makwarta 8
85-015 Bydgoszcz
telefon: (052) 322-18-71 do 74
fax: (052) 322-81-09
strona internetowa: www.rckik-bydgoszcz.com.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE