Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

SPOSOBY POBIERANIA KRWI

POBIERANIE KRWI PEŁNEJ METODA KONWENCJONALNĄ
Dawca oddaje krew pełną w ilości ok. 450 ml (± 10%), przerwa między jednym
a drugim oddawaniem nie może być krótsza niż 8 tygodni. Krew może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn do 4 razy w roku od kobiet.

POBIERANIE OSOCZA (PLAZMAFEREZA)
Od jednego dawcy można pobrać do 25 litrów osocza w ciągu jednego roku. Krwiodawca może oddawać osocze metodą plazmaferezy automatycznej do 20 razy w roku, natomiast metodą plazmaferezy manualnej do 30 razy w roku. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 2 tygodnie.

POBIERANIE PŁYTEK KRWI (TROMBAFEREZA) i BIAŁYCH KRWINEK (LEUKAFEREZA)
Zabiegi można wykonywać nie częściej niż 12 razy w roku, a przerwy pomiędzy kolejnymi pobraniami nie mogą być krótsze niż 4 tygodnie.

POBRANIE KRWINEK CZERWONYCH (ERYTROAFEREZA)
Jednorazowo można pobrać do 600 ml krwinek czerwonych. Jednorazowy zabieg trwa 1,5 godziny i można powtarzać go co 6 miesięcy.