Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

KORZYŚCI DLA KRWIODAWCÓW

PRZYWILEJE KRWIODAWCÓW

KOMPLEKSOWE BADANIE LABORATORYJNE:

Przed każdym pobraniem krwi oznaczane jest stężenie hemoglobiny

Przed zabiegiem trombaferezy lub leukaferezy oznacza się dodatkowo:
– liczbę krwinek płytkowych
– liczbę białych krwinek

Próbki krwi każdej osoby zakwalifikowanej do pobrania krwi, osocza, trombaferezy, leukaferezy lub innego zabiegu wymagają oznaczenia:

– antygenu HBS,
– przeciwciał anty-HIV 1/2,
– przeciwciał anty-HCV,
– RNA HCV,
– DNA HBV,
– RNA HIV,
– aktywność transaminazy alaninowej (ALAT),
– odczynników kiłowych

Co najmniej raz w roku u dawców oddających regularnie krew pełną lub komórkowe składniki krwi oznacza się:

– stężenie hemoglobiny i wartość hematokrytu
– liczbę krwinek czerwonych
– liczbę krwinek płytkowych
– liczbę krwinek białych
– skład procentowy krwinek białych

U dawców, którzy regularnie oddają osocze oznacza się dodatkowo stężenie białka całkowitego, skład procentowy białek lub wskaźnik albuminowo-globulinowy.