Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

choroby zakaźne np.:
– wirusowe zapalenie wątroby typu B i C
– babeszjoza
– Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
– promienica
– tularemia
– trypanosomoza cruzi (Gorączka Chagasa)
– HTLV I/II
choroby układu krążenia przebyte lub aktualne np.
– niewydolność krążenia
– znacznego stopnia miażdżyca
– stan po zawale mięśnia sercowego
– zaburzenia rytmu serca
choroby układu nerwowego np.
– padaczka
– choroby psychiczne
nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS
osoby należące do grupy wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem HIV (np. narkomani, osoby uprawiające prostytucję)
alkoholicy i lekomani
kiła
stosowanie leków domięśniowo lub dożylnie nie przepisanych przez lekarza
nowotwory złośliwe
cukrzyca
choroby układowe np. kolagenozy
choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca:
– układu pokarmowego
– układu oddechowego
– układu moczowo-płciowego i nerek
– układu immunologicznego
– układu endokrynnego oraz choroby metaboliczne
– choroby krwi i układu krwiotwórczego
– choroby skóry (np. łuszczyca)

biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepy organów obcogatunkowych)
choroba Creutzfelda – Jakoba

  • osoby u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo były leczone preparatami uzyskanych z ludzkich przysadek
  • osoby, które przebywały w okresie od 01.01.1980r do 31.12.1996r dłużej niż 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
  • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.