Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

AUTOTRANSFUZJA

AUTOTRANSFUZJA, CZYLI TRANSFUZJA AUTOLOGICZNA

Jest zabiegiem przetaczania krwi, w którym dawca krwi jest biorcą dla samego siebie. Metoda ta jest bezpieczna, ponieważ pozwala na uniknięcie ryzyka związanego
z wystąpieniem powikłań poprzetoczeniowych, alloimunizacją, przeniesieniem chorób wirusowych.

Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu osoby do donacji autologicznej jest zdrowie pacjenta. Nie obowiązują tu normy wiekowe (osoby poniżej 18-tego roku życia mogą kwalifikowane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców, w przypadku osób po 70 roku życia zwraca się szczególną uwagę na stan układu sercowo-naczyniowego i krążenia mózgowego).

Pobranie krwi własnej do autotransfuzji może odbywać się co 3-7 dni (jeżeli hematokryt
i stężenie hemoglobiny nie spada poniżej dopuszczalnych wartości). Ostatnie pobranie krwi powinno być przeprowadzone co najmniej 72 godziny przed planowanym zabiegiem.
W przypadku chorych u których planowane jest pobranie więcej niż jednej jednostki krwi należy podawać doustne preparaty żelaza do czasu zaplanowanego zabiegu bądź dłużej.

PRZECIWWSKAZANIA:

– Osoby ze stężeniem hemoglobiny poniżej 100g/l (stężenie hemoglobiny 100-110g/l         wskazania ustalane są indywidualnie w zależności przyczyny niedokrwistości oraz
od ilości donacji)

– Stwierdzenie obecności markerów wirusowych HBV, HCV, HIV

– Podejrzenie zakażenia i zakażenie HTLV I/II

– Aktywne zakażenie bakteryjne

– Osoba z chorobą serca może być zakwalifikowana po konsultacji kardiologicznej, jednak bezwzględne przeciwwskazanie do zabiegu stanowią: niestabilna choroba wieńcowa, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, ciężkie zwężenie aorty, niewydolność krążenia mózgowego oraz przebyty w ostatni czasie zawał

– Padaczka

– Guz mózgu