Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Krwiodawcy

Uzyskanie odznaki ,,Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’

Jeśli oddałeś co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, możesz uzyskać odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją, która potwierdza uzyskanie tego tytułu.

Jaki organ jest uprawniony do złożenia wniosku?

Wniosek może złożyć:

  1. kierownik jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki,
  2. organy ogólnopolskie stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Uwaga! Wniosek złożony bezpośrednio przez osobę, której dotyczy nie będzie rozpatrywany (jako niezgodny z ustawą o publicznej służbie krwi).

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, po uzyskaniu wymaganej objętości oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników uprawniającej do nadania odznaki.

Czy uzyskanie odznaki wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów?

Otrzymanie odznaki wraz z legitymacją jest bezpłatne.

Jak długi jest czas oczekiwania na otrzymanie odznaki?

Wnioski rozpatrywane są sukcesywnie. Czas oczekiwania uzależniony jest od liczby złożonych wniosków.

Warto wiedzieć

Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu nie zapewnia Ci żadnych dodatkowych praw oraz przywilejów.

Podstawa prawna Art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1371).