Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

KONTAKT

ul. Miodowa 1

00-080 Warszawa

Tel.(22) 55 64 900

Fax. (22) 55 64 930

e-mail: nck@nck.gov.pl

NIP: 525-237-81-08 REGON:140738473

Małgorzata Lorek

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

Tel. 22 55 64 900

Sebastian Twaróg

Zastępca Dyrektora

Tel. 22 55 64 900

 

Wydział Finansowo – Organizacyjny

Tel.
22 55 64 927

Fax
22 55 64 930

Kierownik Wydziału – Główny Księgowy
Tel.
22 55 64 926

Wydział Organizacji i Kontroli Publicznej Służby Krwi

Tel.
22 55 64 929

22 55 64 936

Fax
22 55 64 930

Kierownik Wydziału
Tel.
22 55 64 922

Wydział Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Komunikacji Społecznej

Tel.
22 55 64 923

22 55 64 934

Fax
22 55 64 930

Kierownik Wydziału

Tel.
22 55 64 933

Wydział Programowania, Analiz i Programów Polityki Zdrowotnej

Tel.
22 55 64 932

22 55 64 937

22 55 64 938

Fax
22 55 64 930

Kierownik Wydziału

Tel.
22 55 64 924