Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZEPROWADZANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OCENY PRZEPISÓW PRAWA UE W ZAKRESIE KRWI, TKANEK I KOMÓREK

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, przeprowadzanym przez Komisję Europejską, dotyczącym przepisów prawa UE dotyczących krwi, tkanek i komórek.

Poniżej zamieszczamy link do kwestionariusza w języku polskim:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/924c4c65-c671-44e3-aab1-a62af9afe50c?draftid=0f37fcb4-e4d8-48f4-b7c4-09e7561be334&surveylanguage=PL

Celem konsultacji społecznych jest zgromadzenie szczegółowych informacji o poglądach i opiniach na temat tego, czy przepisy prawa UE dotyczące krwi, tkanek i komórek są odpowiednie. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w przeprowadzanej przez Komisję Europejską kompleksowej ocenie przepisów prawnych oraz ich funkcjonowania w całej UE.

Uprzejmie informujemy, iż konsultacje społeczne będą trwały do 31 sierpnia 2017 r.