Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Kondolencje

Ze smutkiem żegnamy

lek. med. Janusza Grocholewskiego

wspaniałego transfuzjologa,
Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych,
wieloletniego Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Słupsku,
wspaniałego Człowieka i Przyjaciela

Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Centrum Krwi