Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Kolej na Ciebie w Gdańsku – Podsumowanie

Zapraszamy na kolejną akcję pobierania krwi w Bydgoszcz Główna – 23 sierpnia 2018 r.

Źródło informacji: Fundacja Grupy PKP