Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Klub HDK PCK przy PSG w Braniewie – relacja „Przelali krew”

W dniu 4 sierpnia br. w Placówce Straży Granicznej w Braniewie w Kolejowym Przejściu Granicznym, Krwiodawcy oddali łącznie 9450 ml krwi pełnej.

Zbiórkę krwi zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu.

W akcji krwiodawstwa wzięło udział 26 Honorowych  Dawców Krwi, spośród nich 21 oddało krew.

Zbiórka krwi wpisała się w akcję RCKiK Olsztyn „ PRZELEJ KREW W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO” odbywającą się w dniach 28.07.2016 – 02.08.2016.

Każdy z uczestników akcji otrzymał naklejkę z symbolem Polski Walczącej i napisem „1944 Powstanie Warszawskie”.

st.chor. SG Jacek Wojtalik
Prezes Klubu HDK PCK przy PSG w Braniewie