Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Klub HDK PCK przy PSG w Braniewie – podsumowanie zbiórki krwi

Oddali krew na przywitanie Wiosny

W dniu 22 marca br. odbyła się druga w tym roku zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie. Krew można było oddać w godzinach 8-11 w Placówce Straży Granicznej w Braniewie w Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie.

Na apel „Poszukiwany Krwiodawca” odpowiedziało 16 osób. Wśród nich byli mieszkańcy Braniewa, funkcjonariusze Straży Granicznej z Braniewa i Grzechotek.
Honorowi Dawcy Krwi oddali łącznie 7200 ml krwi pełnej.

Akcję krwiodawstwa przeprowadzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu.

Kolejna zbiórka krwi w PSG w Braniewie odbędzie się we wtorek, 31 maja 2016 roku. Serdecznie zapraszamy!

st. chor. SG Jacek Wojtalik
Prezes Klubu HDK PCK przy PSG w Braniewie