Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Klub HDK PCK przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – relacja ze zbiórki krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że 2 października 2017 odbyła się 27 akcja honorowego krwiodawstwa. Podczas zbiórki krwi zarejestrowano 38 dawców, a 28 oddało krew – dzięki czemu uzyskano 12,600 ml krwi pełnej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa serdecznie dziękuje Honorowym Dawcom Krwi za udział w ww. akcji.