Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

IV Ogólnopolski Alert Akcji Krwiodawstwa na hasło: „Cud nad Wisłą”

W ramach promocji honorowego krwiodawstwa i przygotowań do Uroczystości „Maksymilianalia – Niepokalanów 2016 w dniu 8 października br. Polowy Klub HDK PCK „ORLE GNIAZDO” –  Sulejówek i Diecezjalny duszpasterz HDK diecezji warszawsko – praskiej pod Patronatem Abpa Henryka Hosera, Ordynariusza warszawsko – praskiego zapraszają do oddawania krwi i organizowania akcji oddawania krwi na terenie całego kraju w:

IV Ogólnopolskim Alercie Akcji Krwiodawstwa na hasło: „Cud nad Wisłą”

w okresie od 22 maja do 30 września 2016r.

Zapraszamy indywidualnych krwiodawców, jak i kluby HDK z całej Polski do uczestnictwa w tym alercie. Alert zakończymy  uroczyście finałową akcją 8 października 2016 roku w Niepokalanowie z możliwością oddania krwi przez pielgrzymów przybyłych na Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich w godzinach 9.00 – 15.00, w ambulansach. Udział w tym Alercie akcji krwiodawstwa prosimy zgłaszać ekipom pobierającym krew, aby wyniki trafiły do NCK w Warszawie. Prosimy też o przesyłanie potwierdzeń indywidualnych i zbiorowych do organizatora akcji na adres e-mailowy: henrykzajac11@gmail.com lub adres pocztowy podany poniżej.

Spośród klubów HDK, które oddadzą najwięcej krwi w ramach Alertu podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonych w okresie od 22 maja do 30 września na hasło: „Cud nad Wisłą” i prześlą oryginał zaświadczenia wydanego przez stacje krwiodawstwa potwierdzającego ilość oddanej krwi w tym okresie na adres pocztowy:

Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego

Pl. Czarnieckiego 80m 27

05-070 Sulejówek

Do dnia 7 października 2016 roku wyłonimy klub, który zostanie uhonorowany Suwerennym Orderem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Zaś indywidualnie spośród pielgrzymów, którzy dostarczą z sobą w.w. zaświadczenia wydane przez stacje krwiodawstwa lub oddadzą krew w ambulansie dnia 8 października w Niepokalanowie, rozlosujemy Odznakę Honorową Polowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „ORLE GNIAZDO” – Sulejówek i inne upominki w miarę możliwości. Wymienione wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości „Maksymilianalia – Niepokalanów 2016” w dniu 8 października 2016 roku w Niepokalanowie podczas uroczystości na Gali wyróżnień.

To będzie nasz dzisiejszy „Cud nad Wisłą” A.D. 2016 bo: „ODDAJEMY KREW NA MAKSA” jako „DAR KRWI – DAREM ŻYCIA W IMIĘ BOŻE”, a „ONI ODDAWALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ, MY ODDAJEMY KREW DLA BLIŹNICH”.

P.S.

W ubiegłorocznej edycji Alertu akcji oddawania krwi, po zsumowaniu danych zebranych przez Narodowe Centrum Krwi (NCK) i nasze dane klubowe krew oddało prawie 300 krwiodawców. Zebrano prawie 135 l krwi.

W tym roku rozpoczynamy wcześniej, bo od 22 maja 2016 roku, od uczczenia Rocznic:

  • ustanowienia św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem HDK w Polsce z dniem 22 maja 1999 roku Dekretem Watykańskim (w dniu II Krajowej Pielgrzymki HDK na Jasną Górę);
  • ustanowienia 23 maja Międzynarodowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi podczas obrad Komitetu Wykonawczego i Rady Administracyjnej FIODS-u (Międzynarodowa Federacja Honorowych Dawców Krwi – Światowa Organizacja Krwiodawców) w Partas (Grecja) 10 maja 1997 roku, a następnie dokonania zmiany nazwy na Światowy Dzień Krwiodawców i daty obchodów na 14 czerwca podczas 58 Światowej Konferencji Zdrowia w 2004 roku;
  • I Krajowej Pielgrzymki HDK na Jasną Górę w Częstochowie do Matki Bożej Królowej Polski (23 maja 1998 roku);
  • męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 sierpnia 1941 roku);

zwycięskiej Bitwy Warszawskiej („Cudu nad Wisłą”) nad Armią Radziecką pod Ossowem k. Radzymina (14 -15 sierpnia 1920 roku).