Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

Informujemy, iż zmianie ulega termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi.

Było: 29 maja 2015 roku o godzinie 11:00.

Powinno być: 28 maja 2015 roku o godzinie 8:30.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://nck.bip.eur.pl/public/?id=104223