Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

Informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi”, którzy zapewnią realizację projektu „Kandydat na dawcę” w roku 2016, odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 8:30.