Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

I Krwioobieg w Szczecinie

W dniu 2 września 2018r r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbył się I Krwioobieg promujący honorowe krwiodawstwo.

Wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, realizowanej zgodnie z programem polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Celem akcji było przybliżenie idei honorowego krwiodawstwa, zachęcenie potencjalnych krwiodawców do oddawania krwi, integracja środowiska lokalnego, popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia, prezentacja działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz klubów Honorowych Dawców Krwi.

W I Krwioobiegu wzięło udział aż 300 uczestników w kategoriach:

Ø  dorośli bieg 5/10 km

Ø  Nordic Walking na 5 km

Dodatkowo oprócz biegów przygotowane były liczne atrakcje dla najmłodszych m.in.: malowanie buziek, dmuchane zamki i zajęcia ruchowe prowadzone przez profesjonalistów ze Szczecińskiej Akademii Motoryki.

Honorowy patronat nad akcją objął Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Szczecin. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Szczecin. Wydarzenie wsparli także członkowie klubów Honorowych Dawców Krwi, którzy na swoich stoiskach prezentowali działalność Klubów, edukowali z zakresu honorowego krwiodawstwa oraz organizowali konkursy i zabawy.

Akcję promującą honorowe krwiodawstwo pn. I Krwioobieg uroczyście otworzyli: Prezydent Miasta Szczecin oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Mieszkańcy, którzy licznie przybyli na wydarzenie mogli również oddać krew w mobilnym punkcie pobierania Krwi. Tego dnia do ambulansu zgłosiło się 27 osób, z czego krew oddały 23 osoby.