Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Honorowi dawcy krwi z całej Polski dzielili się opłatkiem i… krwią w katedrze polowej Wojska Polskiego.

W akcji pod katedrą polową Wojska Polskiego, wzięli udział krwiodawcy zrzeszeni w klubach w całej Polsce oraz działający przy szkołach, instytucjach, zakładach pracy, parafiach i jednostkach wojskowych. Udało im się zebrać 6 litrów krwi.

Centralnym punktem spotkania była Msza św. odprawiona przez biskupa polowego Józefa Guzdka, a koncelebrowana przez  ks. płk. Zenona Surmę, krajowego duszpasterza honorowych krwiodawców oraz kapłanów, którzy opiekują się krwiodawcami w poszczególnych klubach. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskiego Czerwonego Krzyża i prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.

„Jezus określił, że najwyższą miarą miłości jest darowanie swojego życia za drugiego. On sam świadomie przelał krew, aby ocalić człowieka. Obdarowywał niezależnie od zasług. To jest właśnie Boska ekonomia daru” – tłumaczył w homilii biskup polowy. Wyjaśnił, że w obdarowywaniu nikt nie dorówna Bogu, ale na przestrzeni lat trafiali się ludzie, którzy naśladowali Boga w ofiarowywaniu się, a których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Samych krwiodawców nazwał bohaterami czasu pokoju, cichymi współpracownikami Boga i współczesnymi dawcami miłości. „Niech Bóg natchnie i uczyni wrażliwymi serca wielu, aby grono honorowych dawców krwi poszerzało się. Oby pojawiali się nowi, młodzi ludzie, którzy będą służyć bliźnim ofiarując eliksir życia, jakim jest krew” – mówił.

Po Eucharystii w katedrze rozbrzmiał koncert kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Wesołej. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, zwiedzali Muzeum Ordynariatu Polowego, a także posilili się grochówką wojskową. Był czas na wspomnienia i wymianę doświadczeń. Przez cały czas można też było oddać krew w mobilnym punkcie pobrań krwi, który stanął przed drzwiami katedry.

W spotkaniu uczestniczyły poczty sztandarowe klubów honorowych dawców krwi z całej Polski
Fotografia: Agnieszka Kurek-Zajączkowska / Foto Gość

Źródło informacji:warszawa.gosc.pl