Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne – informacje ogólne

Hemofilia jest chorobą genetyczną polegającą na zaburzeniach krzepnięcia krwi. Polega ona na niedobrze lub braku jednego z czynników krzepnięcia krwi – czynnika VIII w hemofilii A i czynnika IX w hemofilii B. Objawia się ona niezwykle bolesnymi wylewami do stawów, mięśni lub organów wewnętrznych. Skazami krwotocznymi pokrewnymi hemofilii są niedobory innych czynników krzepnięcia oraz immunokoagulopatie i trombocytopatie.

Życie i zdrowie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne zależą przede wszystkim od dostępu do kosztownych koncentratów czynników krzepnięcia. Koncentraty czynników krzepnięcia stosuje się w leczeniu domowym, ambulatoryjnym i szpitalnym.