Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Energię mamy we krwi!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu rozpoczęło współpracę z grupą Enea.

Pilotażowa akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród pracowników firmy, których zgłosiło 65-ciu. Łącznie zebrano ponad 17 litrów krwi.

Mamy nadzieję, że dzięki dobrym wynikom i edukacji dawców akcja ta rozszerzy się na inne regiony kraju, czego sobie jak i grupie Enea, szczerze życzymy.

Źródło informacji: RCKiK w Poznaniu