Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

DOLNOŚLĄSKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
tel. 71 371 58 00
tel. 71 371 58 10
fax: 71 328 17 13
http://www.rckik.wroclaw.pl
email: centrum@rckik.wroclaw.pl

Krew można oddać od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00
lub w soboty od 8.00 do 12.00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych
telefon: (74) 664-63-10, (74) 664-63-11 lub (74) 664-63-15
tel: (74) 664-63-19
fax: (74) 842-59-16
e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl
strona internetowa: http://www.rckik.walbrzych.pl/

DOLNOŚLĄSKIE