Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Blisko 70 litrów zebranej krwi!

Takim wynikiem zakończyła się trzydniowa akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK PCK Pijafka przy Duszpasterstwie Akademickim Redemptor we Wrocławiu.

Do oddania krwi zgłosiło się ponad 200 studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, za co serdecznie dziękujemy. Kolejna akcja już 17 maja 2018 r.

Źródło: RCKIK we Wrocławiu