Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

„Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014”- licytacja zakończona

We wtorek, 21 stycznia 2014 r., zakończyła się licytacja zaszczytnego tytułu „Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014” oraz wycieczki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

„Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014” oraz wycieczka do RCKiK zostały wylicytowane na kwotę 611,00 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w licytacji, a zwycięzcy zaszczytnego tytułu „Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014” oraz wycieczki do RCKiK, GRATULUJEMY!