Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Akcja pobierania krwi w Krakowie – 3.09.2016 r.

Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zapraszają na akcję krwiodawstwa 3 września w Muzeum Etnograficznym w Krakowie w godz. 10:00 – 15:00.