Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Akcja pobierania krwi w Gnieźnie oraz w OSP w Kórniku

9 września 2018 r. odbyła się kolejna akcja pobierania krwi w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku, przygotowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Kórniku.

Łącznie do oddania krwi zgłosiło się 59 osób! Wszystkim bardzo dziękujemy i już zapraszamy na kolejną akcję!

10 września Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Gnieźnie oraz PEC Gniezno przygotowali kolejną akcję pobierania krwi w Gnieźnie.

Łącznie do oddania krwi zgłosiło się 60 osób!

W ramach akcji Panie z Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Amazonki zajmowały się edukacją w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi.

Bardzo wszystkim dziękujemy!

Źródło informacji: RCKiK Poznań