Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Akcja Krwiodawstwa w Krakowie

Wójt Gminy Pałecznica, SKS Iskra Pałecznica i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zapraszają na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w Remizie OSP Pałecznica . Godziny akcji 12:00 – 16:00

 Źródło informacji: RCKiK w Krakowie