Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Akcja „Krew z Kowala, Żyć pozwala” – podsumowanie 4 lat

W dniu 17 października 2014 r. przy Centrum Społeczno – Kulturalnym Miasta Kowala odbyła się ostatnia tegoroczna akcja honorowego oddawania krwi. W akcji organizowanej przez Młodzieżowy Klub Puchatek udział wzięło 50 osób. Organizator – lider Klubu Puchatek Dawid Ciemski – składa serdecznie podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w tę formę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Do oddania krwi zakwalifikowane zostały 43 osoby, łącznie zebrano 19,3 litra bezcennego leku.

Była to już 10 akcja zbiórki krwi w Kowalu. Pierwsza akcja oddawania krwi odbyła się 16 grudnia 2011 roku – zebrano wtedy 16,2 l krwi. Ten wynik oraz zaangażowanie mieszkańców Kowala i okolic dały podstawę do tego, aby zbiórki odbywały się cyklicznie.
W kolejnych latach osiągnięte zostały również bardzo dobre rezultaty. To wszystko przyczyniło się do promowania krwiodawstwa na terenie miasta. Poza prelekcjami dla uczniów kowalskich szkół, pod koniec 2013 roku rozpoczęto prace nad plakatami promocyjno – edukacyjnymi, na których mieszkańcy miasta zachęcają do honorowego oddawania krwi. Od 2014 zbiórki krwi promowane są plakatami pod nazwą „Krew z Kowala, Żyć pozwala”. Projekt i druk tych plakatów sfinansował samorząd miasta. Zaangażowanie uczestników w akcje niesienia pomocy drugiemu człowiekowi zostało docenione przez Burmistrza Miasta, który sfinansował dwa wyjazdy na mecze koszykówki oraz wycieczkę do Chełmna, Ostromecka i Bydgoszczy. W ciągu 4 lat – począwszy od 16 grudnia 2011 r.
do 17.10.2014 r. – odbyło się dziesięć zbiórek krwi, w trakcie których zebrano blisko 178 l bezcennego leku.

Ogromne podziękowania za ten sukces należą się wszystkim mieszkańcom Kowala i okolic, którzy angażowali się w te akcje, a zwłaszcza Dawidowi Ciemskiemu, który był inicjatorem tej akcji i jest jej niestrudzonym propagatorem.

Dziękujemy!

bydgoszcz krew z kowala

Źródło informacji: RCKiK w Bydgoszczy