Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Zaproszenie do złożenia ofert na administrowanie, prowadzenie i obsługę działań internetowych.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Krwi z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 1, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia zaprasza do złożenia ofert na administrowanie, prowadzenie i obsługę uruchomionych:

  • serwisu internetowego, stanowiącego oficjalną stronę WWW kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”,
  • aplikacji internetowej Trasa Czerwonej Nitki,
  • aplikacji internetowej (na Facebooku) „Łączy nas czerwona nitka”,
  • konta ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” na portalu społecznościowym facebook.

Prosimy o wycenę świadczenia, spełniającego wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załączniki do przedmiotowego zaproszenia.

Termin złożenia oferty: do dnia: 11 maja 2017 roku do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nck@nck.gov.pl.

Umowa zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Kryterium wyboru:

  • cena,
  • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 stron na Facebook-u (kampanii społecznych lub NON Profit lub NGO) w tym 2 strony o zasięgu ponad 30 000 fanów.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od upływu terminu złożenia ofert.

Z poważaniem,

Narodowe Centrum Krwi

Załącznik:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.