Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Fundacja Kropelka Energii powiększa się o kolejne litry krwi.

W 2017 r. Fundacja Kropelka Energii zorganizowała pięć akcji zbiórek krwi z udziałem krwiobusów. Za pomocą mobilnych punktów zebrali aż 238,5 litrów krwi oraz 34,7 litrów w stacjonarnych punktach pobierania krwi. W ciągu pięciu lat działania Nieformalnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Energii”, powołanego przez Piotra Krysińskiego i Tomasza Rubanowicza, pracownicy Grupy Energa zebrali już ponad 850 litrów krwi. To ponad 1900 donacji – po 450 ml każda -organizowanych na terenie Olivia Business Centre w Gdańsku. Bierze w nich udział średnio 140 dawców, w tym około 20 z nich to osoby, które oddają krew po raz pierwszy. Liczba chętnych, decydujących się podzielić bezcennym darem, nieustannie wzrasta.

RCKiK Zielona Góra – podsumowanie akcji „Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2017 r.

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach odbyło się podsumowanie XII Edycji Programu Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża „Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2017 r.” Wszystkim druhom, druhnom oraz strażakom dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone w szerzenie idei honorowego oddawania krwi na terenie województwa lubuskiego wyrażone poprzez organizację, czynny udział oraz honorowo oddaną krew podczas XII edycji programu „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW 2017”.

RCKiK w Warszawie – relacja z akcji Mikołajkowej

W dniu 6.12.2017 r. w siedzibie RCKiK w Warszawie została przeprowadzona akcja mikołajkowa. Wśród wszystkich krwiodawców rozlosowano nagrody z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

RCKiK w Warszawie – Świeć Blaskiem z Odblaskiem

W dniach 06 – 10.12.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 65/75 w Warszawie wspólnie z Lasami Państwowymi oraz Strażą Miejską w Warszawie zachęcamy do przyłączenia się do akcji pn. Świeć Blaskiem z Odblaskiem. Każdy kto odwiedzi siedzibę RCKiK w Warszawie może zdjąć odblask z choinki i zabrać go ze sobą. Serdecznie zapraszamy