Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Życzenia Dyrektora Narodowego Centrum Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzimy w dniach 22-26 listopada,
składam serdeczne podziękowania za wielki dar serca – bezinteresowne ofiarowanie własnej krwi.
Krew jest najcenniejszym darem jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko chorych oraz pomoc ofiarom wypadków.

Wasza szlachetna postawa oraz działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa są wzorem do naśladowania. Dlatego, z całego serca dziękuję za zaangażowanie,
za oddaną krew oraz wkład w szerzenie idei honorowego krwiodawstwa.

Jednocześnie życzę dużo zdrowia, a także wielu sukcesów i szczęścia w życiu osobistym oraz zawodowym. Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Życzenia (PDF)