Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Zmiany w zasadach udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, iż  dnia 18 maja 2014 roku zmianie uległy zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia, tj. m. in. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=11&dzialnr=1&artnr=6131