Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Zespół Szkół nr 3 w Puławach – „Mundurowi dla mundurowych”

„Mundurowi dla mundurowych” – pod takim hasłem, już po raz trzeci, w Zespole Szkół nr 3 w Puławach zorganizowano zbiórkę krwi.

26 lutego kadeci i uczniowie popularnych Szpulek oddawali krew dla Terenowej Stacji w Lublinie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja ma na celu zachęcenie młodzieży do dzielenia się krwią, która jest najcenniejszym darem. W myśl tej zasady od godz. 9:00 w sali konferencyjnej ZS3, każdy mógł podzielić się krwią z osobami potrzebującymi. Tego dnia szkołę odwiedzili puławscy policjanci, strażacy – z Panem komendantem Grzegorzem Podhajnym na czele, absolwenci ZS3, przedstawiciele „Galerii Zielona” z Panem Pawłem Nockiem oraz puławianie. Krew oddali także nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.

W tym roku udało nam się zebrać 24,3 litra krwi od 54 dawców. Chętnych do oddania było więcej, jednak stan zdrowia nie wszystkim na to pozwolił.

Naszą akcję wspierali: Narodowe Centrum Krwi, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Piekarnia i Cukiernia Abramowicz i Sp-ka, Komenda Powiatowa Policji w Puławach, Państwowa Straż Pożarna w Puławach oraz media: Radio Lublin, Radio Puławy 24, Telewizja Puławy 24, Wspólnota Puławska i Kurier Lubelski. Patronat nad akcją objął pan starosta Witold Popiołek.
Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tej akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok 16 lutego.

Źródło informacji: Mariusz Marek, koordynator akcji.