Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Zbiórka krwi w Banku Ochrony Środowiska – akcja pracowników

Pracownicy BOŚ S.A., we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, zorganizowali zbiórkę krwi w dniu 2 sierpnia 2018 r. w centrali Banku. Wzięły w niej udział 32 osoby, dzięki którym zebrano blisko 15 litrów krwi.

Akcja oddawania krwi w Banku Ochrony Środowiska odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, promującej honorowe krwiodawstwo w Polsce. Ekologia wpisana w misję BOŚ to troska o środowisko naturalne, ale także wartości społeczne. Dlatego pracownicy Banku zainicjowali akcję pomocy innym ludziom. „Była to pierwsza zbiórka krwi w Banku Ochrony Środowiska i z pewnością nie ostatnia. Pracownicy BOŚ chętnie działają na rzecz innych a wolontariat jest mocnym elementem naszej kultury organizacyjnej. Jestem dumny, że mogę pracować z tak odpowiedzialnymi ekologicznie i społecznie ludźmi i dziękuję, że wyszli z inicjatywą zbiórki krwi w naszym Banku” – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu BOŚ, jeden z uczestników zbiórki.

Źródło informacji: RCKiK w Warszawie