Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Wybór najkorzystniejszej oferty na wyprodukowanie i dostawę toreb papierowych do pakowania towarów z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl.

W związku z oświadczeniem Agencji Reklamowej Cieślik Studio L Sp. J. dotyczącym odstąpienia od podpisania umowy za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

GoMa Agencja Reklamy

ul. Targowa 16

37-464 Stalowa Wola

Liczba zaoferowanych toreb papierowych z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl – 70 000 szt.

Ogłoszenie wyników (PDF)