Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Wręczenie odznak Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w RCKiK w Raciborzu

Dnia 22 marca 2018r., w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju  35 osób otrzymało  odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju Pani Anna Hetman, II Zastępca Prezydenta Miasta Pan Janusz Buda, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Prezesi Klubów HDK oraz Honorowi Dawcy Krwi.

W imieniu Ministra Zdrowia odznaki wręczył Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Adam Przywara oraz Dyrektor RCKiK w Raciborzu Pan Zbigniew Wierciński.

Odznaczeni otrzymali upominki ufundowane przez UM w Jastrzębiu-Zdroju.

Źródło informacji: RCKiK w Raciborzu