Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Uroczystości wręczenia odznak „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – RCKiK Szczecin

W dniach 08 i 15 grudnia 2018 r. ponad 180 Krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego otrzymało odznaczenie ,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznane przez Ministra Zdrowia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewoda Zachodniopomorski.

Oprócz Honorowych Krwiodawców, którzy licznie przybyli ze swoimi rodzinami, swoją obecnością uroczystości zaszczycili również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie.

Dyrektor RCKiK w Szczecinie – lek. Ewa Kłosińska wręczała, z upoważnienia Ministra Zdrowia, przyznane przez niego odznaczenia i podziękowała za szlachetną postawę oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w imieniu wszystkich chorych.

Uroczystości uświetnił występ zespołu Duo, który zaprezentował się w repertuarze najpopularniejszych polskich przebojów.

Podczas grudniowych gali była również możliwość uhonorowania działaczy promujących Honorowe Krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wyróżnione osoby otrzymały z rąk dyrektora RCKiK w Szczecinie odznakę ,,Promotor Honorowego Krwiodawstwa- RCKiK Szczecin”

Źródło informacji: RCKiK Szczecin