Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Szkoła Policji w Słupsku – Klub HDK – Policjanci przelewają krew

82 policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku oddało w niedzielę honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Systematyczne oddawania krwi w sezonie letnim, gdy krwiodawców jest mniej niż zwykle, to część całorocznej akcji „700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku”. Tylko w minioną niedzielę rezerwy krwi w Słupsku powiększyły się o prawie 37 litrów.

Policyjni krwiodawcy ze Szkoły Policji systematycznie odpowiadają na apel o krew, której zapasy w sezonie letnim dramatycznie maleją. Od początku roku krew oddało już 852 policjantów. Duże zaangażowanie policjantów w akcję oddawania krwi to przede wszystkim poczucie odpowiedzialności i służby, ale także udział w akcji z okazji 70-lecia najstarszej policyjnej Szkoły w Polsce. Policjanci chcą pokazać, że służba na rzecz drugiego człowieka może mieć również wymiar dzielenia się sobą, a w niektórych przypadkach – także ratowania życia.

Od połowy stycznia zorganizowane grupy słuchaczy, w mniejszych lub większych grupach odwiedzają Centrum Krwiodawstwa. Młodzi policjanci, którzy zdecydowali się na oddanie krwi, robią to w większości po raz pierwszy – jak sami mówią, w ten sposób także chcą służyć innym. Jest przy tym wiele emocji, gdyż policyjna młodzież, nie zawsze wie, że oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem. Po pierwszej chwili strachu na twarzy policjantów maluje się satysfakcja, że w ten sposób pomagają innym ludziom.

Policjanci oddający krew, nie wskazują konkretnych odbiorców, chcą by życiodajny płyn wykorzystywany był tam, gdzie ludzie w stanach zagrożenia życia potrzebują go najbardziej. Całość działań koordynuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Szkole Policji w Słupsku.

W tej chwili zebraliśmy 380,16 litra krwi od 850 osób.

Więcej informacji na stronie http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/indexmain.php?act=akt&det=20150113