Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Spotkanie z młodzieżą powiatu braniewskiego w ramach kampanii „Twoja krew – Moje życie”

Wojskowy Klub HDK PCK przy 9 BBKPanc w Braniewie w ramach kampanii społecznej „Twoja krew – Moje życie” przeprowadził prelekcje dla młodzieży braniewskich szkół ponadgimnazjalnych w sali kinowej Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie oraz w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie. Podczas spotkania z młodzieżą został zaprezentowany film promujący honorowe krwiodawstwo.

Spotkanie z młodzieżą powiatu braniewskiego w ramach kampanii „Twoja krew – Moje życie”

W trakcie dyskusji z młodzieżą członkowie Wojskowego Klubu HDK PCK przy 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej skrupulatnie wyjaśnili zasady pobierania krwi oraz informowali jak należy się przygotować do oddawania krwi.

Spotkanie z młodzieżą powiatu braniewskiego w ramach kampanii „Twoja krew – Moje życie”

Prelekcja miała na celu przełamanie mitów i stereotypów na temat krwiodawstwa. Ponadto celem ww. spotkania było m.in. upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa w najbliższym otoczeniu oraz edukowanie o potrzebie regularnego oddawania krwi.

Spotkanie z młodzieżą powiatu braniewskiego w ramach kampanii „Twoja krew – Moje życie”

Podczas dyskusji została poruszona także bardzo ważna idea honorowego dawstwa szpiku kostnego. Podkreślano, że tak samo jak i przy oddawaniu krwi my sami możemy sobie nawzajem pomóc poprzez zarejestrowanie się w rejestrze dawców szpiku.

Spotkanie z młodzieżą powiatu braniewskiego w ramach kampanii „Twoja krew – Moje życie”

Wszystkie chętne osoby otrzymały tzw. „Oświadczenia Woli”, dokument potwierdzający, świadomą chęć ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom potrzebującym przeszczepów. Ww. dokument został ufundowany przez Urząd Gminy Braniewo.

Prezes Wojskowego Klubu HDK PCK przy 9 BBKPanc chor. Sebastian JASZAK