Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

„Sąsiedzką pomoc masz we krwi”

W marcu kolejny raz RCKiK w Poznaniu zagościło w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, tym razem przy Punkcie Obsługi Klienta ZKZL nr 4. Ta cykliczna już akcja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród pracowników.

Pomimo sezonu sprzyjającemu przeziębieniom, chętnych dawców było wielu. Udało się zebrać 10 litrów krwi. Podczas kolejnej edycji na pewno uda się pobić ten rezultat.

Źródło informacji: RCKiK w Poznaniu