Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Relacja z pikniku rodzinnego w Kielcach z okazji Tygodnia Europejskiego Zrównoważonego Transportu

W dniu 22 września 2018 r. na kieleckim rynku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wzięło udział w pikniku rodzinnym organizowanym przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Kielce z okazji Tygodnia Europejskiego Zrównoważonego Transportu.

Podczas pikniku rodzinnego zebrano 9 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy za ofiarowany dar, bezcenny lek, którego nie można kupić ani wyprodukować – może go podarować tylko człowiek.

Źródło informacji: RCKiK w Kielcach.