Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Relacja RCKiK w Bydgoszczy – „Oddaj krew ze Świętym Mikołajem”

W piątek 5 grudnia 2014 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy odwiedził Święty Mikołaj, jednak tego dnia każdy mógł zostać Świętym Mikołajem przekazując innym dar najcenniejszy – kroplę własnej krwi.

W podziękowaniu za ten dar Honorowi Dawcy Krwi otrzymali upominek w postaci trójdzielnego kalendarza z rysunkiem polskiego rysownika Andrzeja Mleczki.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Mikołajom, którzy tego dnia odwiedzili Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy i podzielili się bezcennym lekiem.