Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zaprasza na kolejne zbiórki krwi: 5 marca 2018 r. i 16 marca 2018 r.

Źródło informacji: RCKiK w Rzeszowie