Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu podsumowało obchody z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Podczas przeprowadzonych akcji w: Koninie, Mieszkowie, Kaliszu, Perzowie, Kobylinie oraz Ostrowie Wielkopolskim zarejestrowano łącznie 738 osób, z czego krew oddało 618 osób. Dzięki temu możliwe stało się pobranie 275 800 ml krwi.

Wszystkim uczestnikom obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy serdecznie dziękujemy!