Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

RCKiK Wałbrzych – Światowy Dzień Krwiodawcy

W dniu 16 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w RCKiK w Wałbrzychu. Na uroczystości zostały wręczone medale i dyplomy osobom z największym litrażem oddanej krwi, a także odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Wśród obecnych na uroczystości była wyjątkowa Rodzina – 14 osobowa, która regularnie oddaje krew. Uroczystość uświetnili młodzi artyści, którzy pięknie zagrali na instrumentach dla przybyłych gości. Dziękujemy wszystkim za obecność oraz życzymy wszystkich Honorowym Dawcom Krwi dużo zdrowia, uśmiechu i samych słonecznych dni.

RCKiK Wałbrzych - Światowy Dzień KrwiodawcyRCKiK Wałbrzych - Światowy Dzień KrwiodawcyRCKiK Wałbrzych - Światowy Dzień Krwiodawcy