Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

RCKiK Wałbrzych – Akcja promocyjna w podmiotach leczniczych

Na terenie działalności RCKiK w Wałbrzychu – 27 podmiotów leczniczych włączyło się do promowania honorowego krwiodawstwa.

W przychodniach pojawiły się m.in. plakaty, ulotki oraz tabliczki z informacją, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi obsługiwaniu są poza kolejnością.

Serdecznie dziękujemy podmiotom leczniczym za wspieranie honorowego krwiodawstwa.