Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

RCKiK w Wałbrzychu organizuje Konkurs na najlepszy wiersz lub hasło promujące honorowe krwiodawstwo.

Jeżeli jesteś pomysłowy, masz duszę artysty – napisz wiersz albo hasło promujące Honorowe Krwiodawstwo.

Najciekawsze prace zostaną wykorzystane przez RCKiK w Wałbrzychu w celu propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Może i Ty dzięki swojemu talentowi przyczynisz się do szerzenia dobra, ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka!

Cztery najciekawsze prace zostaną nagrodzone Dyplomami podpisanymi przez Dyrektora RCKiK w Wałbrzychu oraz upominkami. W holu siedziby głównej RCKiK w Wałbrzychu zostanie przygotowana wystawa prac konkursowych.

Termin składania prac – do 30 kwietnia 2015 r. Swoją propozycję można dostarczyć osobiście do Rejestracji Dawców, przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy: promocja@rckik.walbrzych.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu.pdf

 

Źródło informacji: www.rckik.walbrzych.pl