Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Podsumowanie akcji krwiodawstwa w Braniewie

29 września w godzinach 8-11 odbyła się kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu. Krew oddać było można w Placówce Straży Granicznej w Braniewie w budynku Kolejowego Przejścia Granicznego przy ul. Błotnej 3. W odpowiedzi na apel o oddanie krwi na rzecz chorego Antosia Kozakiewicza, który mając dopiero 1 rok i 2 miesiące walczy z nowotworem nerek z przerzutami do płuc, odpowiedziało 37 Honorowych Dawców Krwi. Spośród nich 33 osoby oddały krew. Czterech Dawców z przyczyn zdrowotnych nie mogło podzielić się tym cennym lekiem. Łącznie oddano 14 650 ml krwi pełnej.

Na najwyższe uznanie zasługuje fakt, że sześć osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy, dołączając do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi. W zbiórce krwi uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy Braniewa i okolicznych miejscowości. Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla Antosia poprzez oddanie krwi, opublikowanie czy udostępnianie na swoich stronach informacji o planowanej zbiórce krwi.

 

chor. SG Jacek Wojtalik

Prezes Klubu HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie